• Feestelijke aftrap jubileum SV Marken

    Zaterdag 29 oktober vond de opening van de feestweek plaats voor het 70-jarig jubileum van SV Marken. Om 18.00 uur trapte de voorzitter af met het openingswoord, waarin hij enkele hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 70 jaar aanstipte. Aansluitend hebben we met een toepasselijk borreltje geproost op SV Marken.

    (H)uis DJ en de Havendijkband zorgden vervolgens voor muzikaal vermaak.

    Alle sponsoren, ondernemers en verenigingen van Marken hadden een uitnodiging ontvangen voor de opening. Veel van hen waren aanwezig. Ook onze leden en vrijwilligers waren goed vertegenwoordigd.

    We hebben verschillende cadeaus mogen ontvangen voor de jarige club. Heel erg bedankt hiervoor!