• Doordat de Covid-19 pandemie een fysieke ledenvergadering in de weg staat is besloten de voorjaarsledenvergadering 2021 online te houden, met behulp van Microsoft Teams. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 16 april 2021, vanaf 20:00 uur.

    Onderstaande de uitnodiging voor deze ledenvergadering. Indien u zich hiervoor wil aanmelden, dan kan dat via een mail naar info@svmarken.nl of door het te melden aan een van de bestuursleden. Graag dan wel uw emailadres doorgeven. U krijgt dan tijdig een link naar de Teams meeting zodat u mee kan doen aan de voorjaarsledenvergadering 2021.

     

    Bestuur SV Marken